Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych Bydgoszcz

Realizacja 2015

Galerie öffnen